فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد

 فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد دکتر سعید سرکار ریاست فیزیک بهداشت کل دانشگاه
 فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد دکتر محمدرضا آی  قائم مقام فیزیک بهداشت دانشگاه
 فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  دکتر سیما تقی زاده  بازرس فیزیک بهداشت
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد   زهرا عنایتی  کارشناس فیزیک بهداشت
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد   آزاده نیکوگفتار بازرس و کارشناس فیزیک بهداشت
     

 


 لیست مسئولین فیزیک بهداشت:

فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  دکتر پرهام گرامی فر   بیمارستان شریعتی
بخش پزشکی هسته ای
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  دکتر وحید چنگیزی   دانشکده پیراپزشکی
گروه تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
  دکتر حسین قدیری  آزمایشگاه جامع پیش بالینی
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  دکتر مهرداد پنج نوش   دانشکده دندانپزشکی
بخش رادیو لوژی دهان ،فک و صورت
  دکتر پیمان شیخ زاده 

بیمارستان امام خمینی
بخش ید درمانی و PET/CT 

  خانم لیلا شهبازی   معاونت درمان
گروه تخصصی پرتوها
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  حسن اکبری   بیمارستان امیراعلم
بخش سی تی اسکن - رادیولوزی
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  مهبد اصفهانی

 انستیتو کانسر

بخش رادیوتراپی

فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  نرگس حسن زاده اصفهانی 

 مرکز طبی کودکان

بخش رادیولوژی

فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  نازنین گرایلی   بیمارستان شریعتی
آزمایشگاه خون و پیوند مغز استخوان
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  رحیم فرامرزی   بیمارستان یاس
بخش تصویربرداری
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  زهره فیروز صمدی   جامع بانوان ارش
بخش تصویربرداری
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  منصور مدانلو   بیمارستان امام خمینی
بخش پزشکی هسته ای
 

 

نادر احمدین 

 

بیمارستان شریعتی

اتاق عمل

 

 

اعظم علیپور 

 

بیمارستان امام خمینی

مرکز تصویربرداری

فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  مرتضی جعفری  بیمارستان ضیائیان
بخش تصویربرداری
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  شهاب یارائی سورکی  بیمارستان شریعتی
بخش آنژیوگرافی
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  سهیلا احمدی اصل  بیمارستان امام خمینی
بخش رادیولوژی مرکزی
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  جواد اسدی حسان  بیمارستان امام خمینی
بخش اتاق عمل اعصاب
 

 

 مجتبی امیری

 

 بیمارستان امام خمینی

بخش رادیولوژی اورژانس

فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد  الهه ارمند پیشه  بیمارستان امام خمینی
اتاق عمل ارتوپدی
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد نیاز احیا   بیمارستان امام خميني
بخش وليعصر
 

 

 دکتر گلشن جمالی

 

دانشکده دندانپزشکی

پردیس بین الملل

فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد علی صدری مرکز قلب تهران
تصویربرداری
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد نوروز عبدی مرکز طبی کودکان
بخش رادیولوژی
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد جواد استکی بیمارستان امام خمینی
بخش آنژیوگرافی
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد محمد حسین وحیدی بیمارستان امام خمینی
اتاق عمل رادیوتراپی
فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | افراد مریم اسفند بد

بیمارستان سینا

بخش رادیولوژی

  مجتبی نیکویی

بیمارستان بهرامی

بخش رادیولوژی

  مهدی پوراطمینان

بیمارستان رازی

بخش رادیولوژی

 

فاطمه امینی

بیمارستان شریعتی

بخش رادیولوژی

  منیژه رضازاده

رادیولوژی انستیتو کانسر

بیمارستان امام خمینی

  مهدیه ناصری بهمن آبادی

       مرکز طبی کودکان          

بخش گاما سل   

  مهدی رعدی

بیمارستان فارابی

بخش رادیولوژی

  مجتبی ارجمند 

بیمارستان فارابی

بخش براکی تراپی

  منیره شهیدی 

بیمارستان امام خمینی

اتاق عمل درد