فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | اخبار

گواهی دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

گواهی دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه صادر شده توسط سازمان انرژی اتمی

 

 

    بدينوسيله به اطلاع مي رساند که گواهی دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه آبان 98آماده می باشد.

لذا شرکت کنندگان محترم این دوره جهت دریافت مدرک خود همه روزه به جز پنج شنبه ها در ساعت اداری 8الی 15به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آدرس:

ضلع شمال شرقی بیمارستان امام خمینی-جنب پیوند اعضا –ساختمان دکتر کابلی-مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی-دفتر فیزیک بهداشت-اتاق 17 –سرکار خانم عنایتی

تلفن تماس:

021-66581563