فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | اخبار

درخواست تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه

بازنگری دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه

به اطلاع مسئولین محترم فیزیک بهداشت مراکز کار با پرتو می رساند که با توجه به بازنگری دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه در تاریخ اسفند ماه 1398 ، فرم درخواست تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه به همراه دستورالعمل در سایت فیزیک بهداشت (قسمت مستندات - فرم ها و دستورالعمل ها) اپلود شده است. لذا در صورت نیاز به احتساب سنوات پرتوکاران، با توجه به دستورالعمل مذکور  فرم ها را تکمیل و به همراه مدارک به دفتر فیزیک بهداشت ارسال نمایید.