فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | اخبار

الزامات واحد قانونی در خصوص صدور مجوز موقت (سه ماهه) جهت ساخت و واگذاری دستگاه هایضدعفونی کننده با استفاده از پرتو فرابنفش

31 اردیبهشت 1399

قابل توجه متقاضیان اخذ مجوز جهت ساخت، واگذاری و واردات دستگاه های ضد عفونی کننده با پرتو فرابنفش

به اطلاع کلیه متقاضیان اخذ مجوز جهت ساخت، واگذاری و واردات دستگاه های ضد عفونی کننده با پرتو فرابنفش می رساند الزامات مرتبط از طرف سازمان انرژی اتمی ایران، در فایل پیوست آورده شده است

 

دریافت فایل پیوست - ضدعفونی فرا بنفش