فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | اخبار

برگزاری دوره (مجازی) مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی (تابستان 1399)

زمان برگزاری دوره: 25 الی 30 مرداد 1399 ساعت 12:30 - 8:00 و 17:00 - 13:30

دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی (تابستان 1399)

- بر اساس ضوابط دریافت پروانه اشتغال جهت فعالیت پرتوی مربوطه، کلیه پرتوکاران بایستی دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه را با موفقیت بگذرانند.

- این دوره بصورت مجازي شامل 5 روز آموزش حفاظت مقدماتی در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی می باشد.

- به داوطلبانی که این دوره را طی نموده و در آزمون مربوطه نیز قبول شوند، گواهینامه مورد تائید امور حفاظت در برابر اشعه کشور اعطاء خواهد شد.

- جهت ثبت نام فرم پیوست را به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس ایمیل rpo@sina.tums.ac.ir ارسال کنید.

- زمان برگزاری دوره: 25 الی 30 مرداد 1399

- جهت راهنمایی و هماهنگی بیشتر در ساعات اداری با خانم عنایتی تماس حاصل فرمایید.  66915345-021 موبایل 09122892657

- ثبت نام برای عموم آزاد می باشد.

- برای دانشجویان و پرسنل محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران تخفیف هزینه دوره آموزشی در نظر گرفته شده است.

 

 شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره

-          دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه

-          کپی مدرک تحصیلی و کارت ملی

-          یک قطعه عکس پشت نویسی شده

-          اصل فیش بانکی برای شرکت کنندگان آزاد به مبلغ 000 / 000 / 2 ریال(دویست هزار تومان)

-          اصل فیش بانکی برای دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی تهران به مبلغ  000 / 750 ریال(هفتاد و پنج هزار تومان)

-          لطفا مدارک مورد نیاز به آدرس ایمیل rpo@sina.tums.ac.ir ارسال گردد.

شماره حساب  27619004 / 42  بنام  درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با شناسه واریز08 /59 نزد بانک ملت شعبه هجرت، و یا شماره شبا  IR 030120000000002761900442   جهت واریز هزینه بابت دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه می باشد.

 

 

شرایط ثبت نام قطعی

- ارسال فیش واریزی از طریق ایمیل در زمان مهلت تعیین شده ضروری می باشد.

- لطفا مشخصات خود را روی فیش واریزی، نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره تماس ذکر نمایید.

 

شرایط انصراف از ثبت نام

- درصورت عدم حضور در دوره کل هزینه واریز شده برای ثبت نام یک دوره بعد ذخیره خواهد شد و به هيچ وجه هزينه پرداخت شده مسترد نخواهد شد.